Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Klippan

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2014-2018

Ordinarie

Christian Hendlertz  christian.hendlertz@sd.se

Jonas Denhammar  jonas.denhammar@sd.se

Nicklas Wandegren  nicklas.wandegren@sd.se

Therese Borg  therese.borg@sd.se

Åsa Edvardsson (gruppledare)  asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Christian Hendlertz christian.hendlertz@sd.se

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Marie Brink

Christina Petersson

 

Socialnämnden

Ordinarie

Christian Hendlertz christian.hendlertz@sd.se

Ersättare

Jimmy Gustafsson

 

Barn – och utbildningsnämnden

Ordinarie

Åsa Edvardsson  asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Marie Brink

 

Kultur – och fritidsnämnden

Ordinarie

Per-Olof Seger

Ersättare

Oscar Einarsson

 

Tekniska utskottet

Ralf  Scott

 

Kommunala Handikappsrådet

Ordinarie

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunfullmäktiges Valberedning

Ordinarie

Henrik Fridlund

Ersättare

Christina Peterson

 

Kommunens revision

Jens Leandersson  jens.leandersson@sd.se

 

Miljöstyrgrupp

Jonas Luckmann  jonas.luckmann@sd.se

 

Pensionärsrådet

Ordinarie

Marie Brink

 

Plan – och byggnämnden

Ordinarie

Ralf  Scott

Ersättare

Mats Andersson

 

Treklövern

Ordinarie

Christian Hendlertz  christian.hendlertz@sd.se

Valnämnden

Ordinarie

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Jonas Luckmann jonas.luckmann@sd.se

 

Nämndemän

Sonja Bengtsson

 

Kommunföreningsstyrelse verksamhetsåret 2018/2019

Jonas Luckmann – ordförande

Mats Andersson – vice ordförande

Thomas Jelinek – 2:e vice ordförande

Åsa Edvardsson – ledamot, sekreterare

Christian Hendlertz – ledamot, kassör

Jimmy Gustavsson – 1:suppleant

Elin Luckmann – 2:e suppleant

 

 

Revision för SD Klippan  verksamhetsåret 2018/2019

Jens Leandersson – revisor

Christina Peterson – revisorssuppleant

 

Valberedning för SD Klippan verksamhetsåret 2018/2019

Andreas Olofsson  Ordförande

Stefan Elg