Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Klippan

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2018-2022

Ordinarie

Åsa Edvardsson (gruppledare och oppositionsråd asa.edvardsson@sd.se

Jonas Luckmann (vice gruppledare) jonas.luckmann@sd.se

Marie Brink

Per-Olof Seger

Ralf Scott

Christina Petersson

Oscar Einarsson

Jimmy Gustafsson

Elin Luckmann elin.luckmann@sd.se

Mats Andersson

Lars-Erik Stadler

Ersättare

Joakim Olsson

Magnus Frick

Maj-Lise Edvardsson

 

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Jonas Luckmann  jonas.luckmann@sd.se

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Andreas Olofsson

Marie Brink

 

Ersättare

Ralf Scott 

Christina Petersson

Thomas Jelinek  thomas.jelinek@sd.se

Oscar Einarsson

 

Socialnämnden

Ordinarie

Christina Petersson 2:a vice ordförande

Elena Kurenkova

Marie Brink

Ersättare

Richard Kronquist

Lars-Erik Stadler

Jimmy Gustafsson

 

Barn – och utbildningsnämnden

Ordinarie

Elin Luckmann 2:a vice ordförande elin.luckmann@sd.se

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Andreas Olofsson

Ersättare

Marie Brink

Richard Kronquist

Elena Kurenkova

 

Kultur – och fritidsnämnden

Ordinarie

Per-Olof Seger 2:a vice ordförande

Oscar Einarsson

Thomas Jelinek  thomas.jelinek@sd.se

Ersättare

Elin Luckmann elin.luckmann@sd.se

Ralf Scott

Tobias Ekberg

 

Tekniska utskottet

Ordinarie

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Ralf Scott

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie

Jonas Luckmann  jonas.luckmann@sd.se

Christina Peterson

 

Kommunens revision

Jens Leandersson  jens.leandersson@sd.se

 

Miljöstyrgrupp

Per-Olof Seger 2:a vice ordförande

Marie Brink

Oscar Einarsson

 

Plan – och byggnämnden

Ordinarie

Ralf  Scott 2:a vice ordförande

Karl-Gustav Rundberg

Lars-Erik Stadler

Ersättare

Marie Brink

Elena Kurenkova

Joakim Olsson

 

Treklövern

Ordinarie

Ralf Scott

Ersättare

Karl-Gustav Rundberg

 

Nårab

Ordinarie
Mats Andersson

Ersättare
Ralf Scott

 

Räddningsnämnden

Ordinarie
Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare
Jonas Luckmann jonas.luckmann@sd.se

 

Söderåsens miljöförbund

Ordinarie
Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare
Marie Brink

 

Valnämnden

Ordinarie

Henrik Fridlund

Ersättare

Elena Kurenkova

 

 

 

Nämndemän

 

 

Kommunföreningsstyrelse verksamhetsåret 2019/2020

Jonas Luckmann – ordförande

Ralf Scott – vice ordförande

Christina Petersson – 2:a vice ordförande

Åsa Edvardsson – ledamot, sekreterare, kassör

Elin Luckmann – ledamot

Thomas Jelinek – 1:suppleant

Karl-Gustav Rundberg – 2:a suppleant

Jimmy Gustafsson – 3:e suppleant

 

Revision för SD Klippan verksamhetsåret 2019/2020

Jens Leandersson – revisor

Lars-Erik Stadler

Maj-Lise Edvarsson – revisorssuppleant

 

Valberedning för SD Klippan verksamhetsåret 2019/2020

Teddy Nilsson

Stefan Elg

Oscar Einarsson