Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Klippan

Våra företrädare

Nedan finns information om vilka personer som har olika uppdrag för oss. För att få mer information om dessa personer, klicka på deras namn. Du kan också få information om våra representanter genom att klicka på följande länk: Lär känna dina lokala SD – representanter.

 

Kommunfullmäktige 2014-2018

Ordinarie

Christian Hendlertz. Mail: christian.hendlertz@sd.se

Jonas DenhammarMail: jonas.denhammar@sd.se

Nicklas Wandegren. Mail: nicklas.wandegren@sd.se

Therese Borg (gruppledare). Mail: therese.borg@sd.se

Åsa Edvardsson (vice gruppledare). Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Christian Hendlertz. Mail: christian.hendlertz@sd.se

Therese BorgMail: therese.borg@sd.se

Ersättare

Åsa Edvardsson. Mail: asa.edvardsson@sd.se

Ulrika Sommén. Mail: ulrika.sommen@sd.se

 

Socialnämnden

Ordinarie

Christian Hendlertz. Mail: christian.hendlertz@sd.se

Ersättare

Jimmy Gustafsson

 

Barn – och utbildningsnämnden

Ordinarie

Åsa EdvardssonMail: asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

 

 

Kultur – och fritidsnämnden

Ordinarie

Tommy Andersen. Mail: tommy.andersen@sd.se

Ersättare

Ulrika SomménMail: ulrika.sommen@sd.se

 

Tekniska utskottet

Åsa Edvardsson. Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunala Handikappsrådet

Ordinarie

Åsa Edvardsson. Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunfullmäktiges Valberedning

Ordinarie

André SomménMail: andre.sommen@sd.se

Ersättare

 

 

Kommunens revision

Jens LeanderssonMail: jens.leandersson@sd.se

 

Miljöstyrgrupp

Åsa Edvardsson. Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

Pensionärsrådet

Ordinarie

Ulrika SomménMail: ulrika.sommen@sd.se

 

Plan – och byggnämnden

Ordinarie

André SomménMail: andre.sommen@sd.se

Ersättare

Mats Andersson.

 

Treklövern

Ordinarie

Christian Hendlertz. Mail: christian.hendlertz@sd.se

 

Valnämnden

Ordinarie

Åsa Edvardsson. Mail: asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

 

 

Nämndemän

Sonja Bengtsson

 

Kommunföreningsstyrelse verksamhetsåret 2017/201

Jonas Luckman – ordförande

Mats Andersson – vice ordförande

Stefan Elg – ledamot, sekreterare

Christian Hendlertz – ledamot, kassör

 Jimmy Gustavsson – ledamot

 Jimmy Engström – 1:e suppleant

Sonja Bengtsson – 2:e suppleant

Thomas Jelinek – 3:e suppleant

 

Revision för SD Klippan  verksamhetsåret 2017/2018

Britta (Kicki) Hellström, Landskrona – revisor

Jens Leandersson, Klippan – revisor

Per Klarberg, Trelleborg – revisorssuppleant

 

Valberedning för SD Klippan verksamhetsåret 2017/2018

Niclas Nilsson, Kristianstad

Magnus Olsson, Malmö