Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Klippan

Våra företrädare

Nedan finns information om vilka personer som har olika uppdrag för oss. För att få mer information om dessa personer, klicka på deras namn. Du kan också få information om våra representanter genom att klicka på följande länk: Lär känna dina lokala SD – representanter.

 

Kommunfullmäktige 2014-2018

Ordinarie

Christian Hendlertz  christian.hendlertz@sd.se

Jonas Denhammar  jonas.denhammar@sd.se

Nicklas Wandegren  nicklas.wandegren@sd.se

Therese Borg  therese.borg@sd.se

Åsa Edvardsson (gruppledare)  asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunstyrelsen

Ordinarie

Christian Hendlertz christian.hendlertz@sd.se

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Marie Brink

Christina Petersson

 

Socialnämnden

Ordinarie

Christian Hendlertz christian.hendlertz@sd.se

Ersättare

Jimmy Gustafsson

 

Barn – och utbildningsnämnden

Ordinarie

Åsa Edvardsson  asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Marie Brink

 

Kultur – och fritidsnämnden

Ordinarie

Per-Olof Seger

Ersättare

Oscar Einarsson

 

Tekniska utskottet

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunala Handikappsrådet

Ordinarie

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

 

Kommunfullmäktiges Valberedning

Ordinarie

Henrik Fridlund

Ersättare

Christina Peterson

 

Kommunens revision

Jens Leandersson  jens.leandersson@sd.se

 

Miljöstyrgrupp

Jonas Luckmann  jonas.luckmann@sd.se

 

Pensionärsrådet

Ordinarie

Marie Brink

 

Plan – och byggnämnden

Ordinarie

Stefan Nilsson

Ersättare

Mats Andersson

 

Treklövern

Ordinarie

Christian Hendlertz  christian.hendlertz@sd.se

Valnämnden

Ordinarie

Åsa Edvardsson asa.edvardsson@sd.se

Ersättare

Jonas Luckmann jonas.luckmann@sd.se

 

Nämndemän

Sonja Bengtsson

 

Kommunföreningsstyrelse verksamhetsåret 2017/2018

Jonas Luckman – ordförande

Mats Andersson – vice ordförande

Stefan Elg – ledamot, sekreterare

Christian Hendlertz – ledamot, kassör

Jimmy Gustavsson – ledamot

Jimmy Engström – 1:e suppleant

Sonja Bengtsson – 2:e suppleant

Thomas Jelinek – 3:e suppleant

 

Revision för SD Klippan  verksamhetsåret 2017/2018

Britta (Kicki) Hellström, Landskrona – revisor

Jens Leandersson, Klippan – revisor

Per Klarberg, Trelleborg – revisorssuppleant

 

Valberedning för SD Klippan verksamhetsåret 2017/2018

Niclas Nilsson, Kristianstad

Magnus Olsson, Malmö