SD tar ansvar! Kommer Moderaterna att ta ansvar? | Sverigedemokraterna i Klippan

SD tar ansvar! Kommer Moderaterna att ta ansvar?

Sverigedemokraterna svarar Kenneth Dådring (M) angående hans insändare ”Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?” som publicerades den 28 februari.

http://www.hd.se/2017-03-13/min-mening-sd-tar-ansvar-kommer-moderaterna-att-ta-ansvar