SD Klippan – Perstorp är starka nog att gå vidare! | Sverigedemokraterna i Klippan

SD Klippan – Perstorp är starka nog att gå vidare!

Som ni alla vet är SD Klippan – Perstorp en sammanslagen förening som verkar inom både Klippan och Perstorp. Det har funnits goda skäl till att ha en sådan organisation. Det främsta skälet har varit att vardera kommunen tidigare har haft för få aktiva partimedlemmar för att med god marginal kunna stå på egna ben.

Detta har dock förändrats. Parollen ”Förändring, framåt, tillsammans” som vi alla har jobbat utifrån har verkligen haft genomslag, och idag är de två kommunerna så pass starka var för sig att de kan bilda varsin förening.

Vidare är det supervalår, vilket innebär att den tid som följer kommer att vara präglad av intensivt arbete där all den tid som går att få fram bör läggas på att nå bra valresultat i både EP-valet och de allmänna valen.

Därför har styrelsen för SD Klippan – Perstorp landat i att supervalåret kommer att bli som mest framgångsrikt om en delning av den nuvarande föreningen i två nya föreningar, SD Klippan samt SD Perstorp, sker snarast.

Om Klippans aktiva sverigedemokrater kan besluta om och sköta sin lokala valrörelse, medan Perstorps aktiva sverigedemokrater kan besluta om och sköta sin lokala valrörelse, så kommer framgångarna att bli större. Dels genom att det blir kortare beslutsvägar och lättare att samordna allt som ska göras. Dels genom att det blir lättare att fokusera på vad som behöver göras om bara en kommun istället för två hela tiden ska tas hänsyn till och vägas in i alla beslut. Och dels för att det helt och hållet tar bort risken att det uppstår krockar mellan de båda kommunernas egenintressen.

Fortsatt samarbete mellan Klippans och Perstorps aktiva sverigedemokrater finns det inget som hindrar efter en delning av föreningen. Tvärtom finns alla förutsättningar för ett gott samarbete även framöver! Den löpande och mer rutinartade verksamheten kommer dock att vinna på en delning, både under detta supervalår och under den följande mandatperioden.

En delning av föreningen är dock inget som styrelsen kan fatta beslut om på egen hand. Istället behöver ett extra årsmöte hållas så att medlemmarna får fatta beslut i frågan.

Inom de närmaste dagarna kommer alla ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna och är folkbokförda i Klippan eller Perstorp att få kallelse 2 samt handlingar till det extra årsmötet samt konstituerande möte för SD Perstorp. Båda mötena hålls den 12/4, kl. 12.00 respektive kl. 14.oo.

 

Hoppas att vi ses på det extra årsmötet!

Förändring, framåt, tillsammans!

Jimmy Nilsson, ordförande

Therese Borg, vice ordförande