SD Klippan besökte informationsträff om förändringen av hjälpmedelsutbudet för äldre och funktionsnedsatta | Sverigedemokraterna i Klippan

SD Klippan besökte informationsträff om förändringen av hjälpmedelsutbudet för äldre och funktionsnedsatta

 

Tisdagen 6/3 hade socialförvaltningen kallat till ett informationsmöte med anledning av ”hjälpmedelsfrågan” där kommunen beslutat att göra en förändring av hjälpmedelssortimentet för äldre och funktionsnedsatta. En fråga som den senaste tiden har varit en het följetong i såväl traditionell media som på sociala medier. Mötet hölls i träffpunkt Seniorens lokaler och var minst sagt välbesökt av förtvivlade och förbannade äldre invånare samt en mindre klick yngre personer som intresserat sig för frågan.

Efter lite strul med tekniken (läs ljud/hörslinga) kunde mötet till slut inledas efter ett ingripande av en rådig PRO-ordförande som ordnade fram en ljudanläggning. Synpunkterna på socialnämndens beslut var många och en hel del av dessa var av både sund och grundad karaktär. En av de många synpunkter som verkligen etsade sig fast hos oss som var representerade från vårt parti var att förvaltningen/nämnden borde ha kallat till ett dialogmöte INNAN beslutet togs istället för att som nu kalla till ett informationsmöte EFTERÅT.

Vi kan inget annat göra än att hålla med på den punkten om att just den ordningen hade varit att föredra. Vi har därför efter en snabb diskussion inom partigruppen kommit fram till att vi gärna ser att ärendet återigen tas upp på ett nämndssammanträde. Vi kan inte på något sätt garantera att utgången blir annorlunda men det kanske gör så att vi politiker kan sova bättre om natten med vetskap om att vi har tagit medborgarnas synpunkter i beaktande och att vi tänker över om det går att revidera förslaget till att bli bättre för alla brukare.
Det är trots allt för medborgarnas väl som vi i grund och botten arbetar för och då måste de också få göra sin röst hörd vilket de så väl gjorde idag.

För Sverigedemokraterna Klippan

Christian Hendlertz – Ledamot socialnämnden

Jonas Luckmann – Ordförande

Åsa Edvarsson – Gruppledare