Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 5

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

Mats Andersson

Vice ordförande

Mail: mats.andersson@sd.se

 

Åsa Edvardsson

Vice gruppledare fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Klippan

c/o Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö

Skicka e-post till föreningen

 • Bostäder till nyanlända är ett val, inte ett tvång.

  Av therese.borg den 10 november, 2016
  0

   

  SD Klippan har lämnat in ett ärende till kommunstyrelsen, vilket HD skrev om 8/11. Vi föreslår att de 20 nya lägenheterna vid Elfdalen i första hand ska erbjudas de som står i kö hos Treklövern.

   

  Kommunalrådet Kerstin Persson (S) däremot hänvisar till bosättningslagen och vill ge förtur för nyanlända till lägenheterna.

   

  I fullmäktige den 25/10 menade Persson att vi inte kan neka att ta emot de nyanlända som anvisats till vår kommun. I artikeln i HD den 8/11 följde Persson upp med detta:

   

  Vi har blivit anvisade att ta emot ett antal flyktingar med uppehållstillstånd och vi måste se till att de får bostäder. Vi har inget att välja på.

   

  SD tycks tro att vi har ett val men i detta fall har vi inte det. Vi ska ta emot 40 flyktingar i år och 52 under 2017.

   

  Med facit i handen verkar det dock som att det är SD som VET och Persson som TROR i detta fall.

   

  Ministern Ylva Johansson (S) uttalade sig i Mälarö Tidning 8/11. I tidningen står följande att läsa:

   

  Enligt ministern är dock inga sanktioner aktuella i dagsläget för de kommuner som inte lever upp till bosättningslagen.

   

  – Jag har inget behov av att ha en ökad konflikt med kommunsektorn, utan tvärtom mer samarbete.

   

  Vari ligger då tvånget som Persson hänvisar till? Det finns ju inga sanktioner!

   

  När regeringen inkräktar på det kommunala självstyret borde det få vilken kommunpolitiker som helst att bli oppositionell då det betyder att makten flyttas allt längre ifrån individen. Persson verkar dock inte oppositionell utan accepterar att det parti hon företräder kör över såväl kommuner som enskilda medborgare.

   

  Vidare prioriterar inte Persson det bästa för Klippans medborgare: för de människor med både svensk och utländsk bakgrund som sedan länge bott i Klippan och bidragit med skattemedel och andra insatser för kommunens bästa. Detta blir tydligt när hon väljer att ge de första nya lägenheterna i Klippan på oerhört länge till människor som nyss kommit till Sverige, istället för till de som länge köat för en bostad. De som köat länge får vänta till 2018 på nya lägenheter, till skillnad från de nyanlända som ges förtur till lägenheter redan nu utan att ha köat alls.

   

  Att göra på detta sätt och gömma sig bakom att INTE HA NÅGOT VAL är att försöka lägga över eget ansvar på någon annan. I detta fall regeringen. Det hedrar inte ett kommunalråd att göra på det sättet. Hedrande vore det däremot att prioritera det som är bäst för medborgarna i den egna kommunen.

   

  Vi i SD menar att vi KAN välja, och att vi SKA välja det bästa för Klippans medborgare. De nya lägenheterna borde i första hand gå till de som länge köat för en bostad. Allt annat vore mycket orättvist och snudd på diskriminerande. Klippan borde vidare säga nej till krav på att erbjuda bostäder till nyanlända, och trycka på mot regering och riksdag angående att återupprätta det kommunala självstyret och få en minskning av antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige.

   

  Om vi får som vi vill och det resulterar i problem med bosättning åt de som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Klippan detta och nästa år får riksdagspolitikerna som orsakat situationen lösa problemet. De får ta konsekvenserna av sina beslut. Kanske har de lediga rum i sina egna bostäder, när bostäderna i vår kommun lyser med sin frånvaro?

   

  Det är inte upp till Klippan att reda ut den röra politiker i riksdag och regering har skapat. Det är däremot Klippans ansvar att säga ifrån i en ohållbar situation!

   

  Frågan är om Persson är beredd att ta detta ansvar? Hon företräder trots allt ett parti som i regeringsställning inkräktar på det kommunala självstyret, och som tar emot långt fler migranter än vad Sverige har kapacitet till. På ett lokalt plan prioriterar hon dessutom bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd framför till medborgare och skattebetalare, och försöker få det att framstå som att hon är tvungen.

   

  Vi i SD tror att medborgarna i Klippan, de som valt oss kommunpolitiker till det förtroende vi fått denna mandatperiod, vill veta hur Persson tänker kring detta. Hur motiverar Persson sitt val att följa en lag som är destruktiv och orealistisk för vår kommun och dess medborgare? Är det verkligen att ta ansvar för sin kommun och sina medborgare, i rollen som kommunalråd?

   

   

  Therese Borg, gruppledare SD Klippan

   

   

  Therese Borg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • SD Klippan vill stoppa nyanländas förtur till bostäder.

  Av therese.borg den 8 november, 2016
  0

  I dagens HD (Helsingborgs Dagblad) berättas det om hur SD Klippan genom gruppledare Therese Borg har väckt ett ärende i kommunstyrelsen. I ärendet föreslår SD Klippan att de 20 nybyggda lägenheterna vid Elfdalen (i anslutning till HVB -hemmet) i första hand ska erbjudas de som står i kö för bostad hos Treklövern, och i andra hand ska erbjudas till de nyanlända som övriga partier menar ska ha förtur till lägenheterna. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska skriva till regeringen om att Klippan inte kan ta emot fler flyktingar, om att kommunalt självstyre ska återinföras, och om att antalet beviljade uppehållstillstånd måste stramas åt. Artikeln kan läsas här: SD vill stoppa flyktingars förtur till bostäder

  Ärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende till kommunstyrelsen

  Ärendet till kommunstyrelsen har lämnats in som en följd av det som framkom under en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige 25 oktober. Interpellationsdebatten handlade om just nyanländas förtur till bostäder, och kan ses nedan med start vid tiden 06:30.

  <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/0XHIRGstMPg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

   

   

  Therese Borg, gruppledare SD Klippan.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20160517_113515

  HVB-hemmet vid Kapellet

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SD Klippan

 • I första hand våra medborgare, i andra hand resten av världens befolkning.

  Av therese.borg den 7 november, 2016
  0

  Såsom utlovades i interpellationsdebatten (tid 6:30 och ca 40 minuter framåt) under fullmäktiges senaste sammanträde skulle ett initiativärende lämnas in till kommunstyrelsen. Detta har nu gjorts. Texten blev relativt lång, men det finns tillfällen då det behövs många ord för att beskriva den situation vi befinner oss i. Läs löpande text nedan, eller som pdf-fil.

  Initiativärende till kommunstyrelsen

   

   

  Initiativärende till Kommunstyrelsen

   

  I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige sedan länge haft en extremt omfattande mottagning av asylsökande och anhöriginvandrare. Detta har gett konsekvenser på alla nivåer i vårt samhälle, både i mätbara sammanhang såsom ekonomiska och praktiska, och i påtagliga men inte så lätt mätbara sammanhang såsom sociala och kulturella.

   

  Vårt land är från norr till söder drabbat av svåra gruppmotsättningar som ofta har en grund i sociokulturella eller religiösa aspekter. Främlingsfientlighet i den form som människor i allmänhet avser med det begreppet, nämligen svenskars fientlighet/misstänksamhet mot de som kommit hit från andra delar av världen, är en del av problematiken.

   

  I precis lika stor, och som det verkar större, omfattning finns främlingsfientlighet som riktar sig mot svenskar från invandrargrupper, eller som riktar sig från invandrargrupp till invandrargrupp. Till detta hör fientlighet med religiösa förtecken, där olika former av hot och förtryck är ständigt närvarande i vardagen hos de som sökt skydd i Sverige undan religiös förföljelse men som här utsätts för samma sak som i sina hemländer när de försöker att leva som svenskar i ett sekulärt, jämlikt, jämställt och demokratiskt land.

   

  Väldigt många människor i hela vårt avlånga land väljer fortfarande att blunda för denna problematik, och blundar därmed även för orsakerna till att problematiken uppstått. De står därmed också handfallna inför den verklighet de har omkring sig.

   

  I Klippan ska vi inte göra om det misstaget, och snart upptäcka att vi lever i en kommun som ingen av oss känner igen. Där motsättningar och förtryck och hot och förföljelse och våld och hat och utanförskap är det som sätter sin prägel på vår kommun, istället för allt det fina som vi är och borde vara även i framtiden.

   

  För att undvika att göra om det misstaget som andra gjort måste vi agera, och vi måste göra det nu. Vi måste lära av andras misstag. Vi måste se klart på vår situation, och ha modet att slå i bromsen innan det gått för långt.

   

  I Klippan har Sveriges väldigt generösa migrationspolitik tidigare inte satt så stora och tydliga spår, i jämförelse med många andra och större städer. Medan de städer i Sverige som tagit emot flest migranter ganska snart har drabbats av i allra högsta grad akuta problem har Klippans problem mer haft karaktär av att komma smygande. De har gått från att handla om sekundära sviter av vad som skett på riksnivå och regional nivå och då främst i form av ekonomiska problem till att på senare tid bli primära, lokala, och i vardagen påtagliga problem.

   

  Utöver att det uppstått nya ekonomiska problem har det också uppstått en hel del problem av social och kulturell karaktär samt av mer praktisk karaktär. Som exempel kan nämnas att anordna nivåanpassad utbildning i allmänhet, att erbjuda möjligheter till inlärning av svenska språket, att tillhandahålla enheter med personal med specialkompetens för att klara av mottagandet av nyanlända, att få tillgång till läkare vid behov på överbelastade vårdcentraler, att ha en överbelastad räddningstjänst p g a ideliga utlösta brandlarm, att flickor och unga kvinnor förföljs av hela grupper av män när de vistas ute i samhället, och så vidare.

   

  Dessutom har det uppstått stora problem med att ordna bostäder till alla de som Klippan fått ansvar att ordna bostäder åt, som en följd av den nya bosättningslagen.

   

  Det har inte funnits några lediga kommunala hyresrätter att tillgå i Klippan på väldigt länge, och de ganska få privata bostäder som funnits tillgängliga för uthyrning och som tidigare har utgjort en buffert har hyrts ut till Migrationsverket. Många är de personer som står i kö hos det kommunala bostadsbolaget Treklövern, i jakt på en lämplig bostad.

   

  I våras, i samband med att det stod klart att Klippan behövde ordna boende till ett antal ensamkommande asylsökande och även blev anmodade att ta emot ett antal personer med uppehållstillstånd, dök det dock plötsligt upp en privat aktör som visade intresse för att bygga bostäder.

   

  Snart var moduler på plats för att kunna husera ensamkommande i ett HVB-hem, och därefter beslutades om byggandet av 20 nya lägenheter genom samma privata aktör, med förhyrning av kommunen och andrahandsuthyrning till de boende, för att i första hand erbjuda bostäder till de nyanlända som bosättningslagen säger att Klippan ska ta emot. Allt detta mot vår vilja.

   

  Inflyttning i de 20 nya lägenheterna verkar av allt att döma ske inom en mycket snar framtid, men enbart inflyttning för nyanlända för att uppfylla bosättningslagens krav. De som står i kö för bostad hos Treklövern får fortsätta köa, de erbjuds inte ett andrahandskontrakt till de nya lägenheterna om inte de nyanlända tackar nej och det i så fall blir lägenheter tomma.

   

  Istället får de köande vänta på annan nybyggnation, som absolut inte står inflyttningsklar inom någon vecka eller månad utan som dröjer länge än.

   

  Nästa år ska kommunen enligt bosättningslagen ta emot ännu fler nyanlända med uppehållstillstånd, ordna bostad åt dem utöver allt annat som kommer att behöva tillhandahållas.

   

  En utmaning, väljer vissa att kalla detta för.

   

  Det kan annars kallas för exakt vad det är. Ett problem av stora mått!

   

  För att knyta ihop säcken. De ekonomiska problemen finns i Klippan. De praktiska problemen finns i Klippan. De sociokulturella och religiösa problemen finns i Klippan. Gruppmotsättningarna ligger i sin linda och pyr, men kommer snart att sluta pyra och slå ut i full brand. Till stor del p g a detta med bostäderna, som blivit det som gör att måttet är rågat och som är droppen som får bägaren att rinna över.

   

  Det må så vara att vi är en liten kommun, men vi ska inte inbilla oss att våra problem blir proportionellt sett mindre än de är i de större städer som först fick se konsekvenserna av en alltför generös migrationspolitik.

   

  Vi måste stå upp för alla våra medborgare i Klippan, oavsett om de är födda i Sverige eller har flyttat hit senare i livet, och sätta våra medborgares rättigheter först. Medborgare i Klippan jobbar, betalar skatt, bidrar ideellt, och är en del av vårt sociala kapital. De ÄR vår kommun. Och de SKA prioriteras när det gäller att få tal del av en fullgod (i nivå med vad man kan förvänta sig utifrån den skatt som betalas in) välfärd och möjlighet till ett lämpligt boende. När medborgarna har fått sina rättigheter tillgodosedda så kan vi se över vad vi kan göra för andra som alldeles nyligen fått uppehållstillstånd, för de resurser som vi har kvar i form av pengar, tid, kraft, utrymme, kompetens. Hur vi kan hjälpa så många som möjligt utan att för den skull slå undan benen på de som vi har i vår omedelbara närhet och som i åratal har bidragit till den gemensamma kassa som vi har att förfoga över.

   

  Vi har i första hand ett ansvar för våra svenska medborgare, för att uppfylla deras medborgerliga rättigheter. Vi har i andra hand ett ansvar för resten av världens befolkning.

   

   

  Med anledning av det som ovan angetts yrkar vi på att Kommunstyrelsen beslutar följande:

  1. att de 20 nya lägenheterna som förhyrs och av kommunen hyrs ut i andra hand, i möjligaste mån sett till inflyttningsdatum och datum för hantering av detta ärende, erbjuds i första hand till personer som står i kö hos Treklövern innan de erbjuds till några andra.

   

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och riksdagen om den problematik som bosättningslagen medför, och uppmanar till en förändring av lagstiftningen så att det kommunala självstyret som satts på undantag återigen blir rådande.

   

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och meddelar att Klippan inte har förutsättningar att på ett ansvarsfullt sätt ta emot de nyanlända som hänvisas till oss och därför säger ett omedelbart gällande nej till mottagande av de som bosättningslagen säger att vi ska ta emot.

   

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och riksdagen om den problematik som Sveriges extremt generösa migrationspolitik medför på alla nivåer, och uppmanar till en stark åtstramning gällande beviljandet av uppehållstillstånd.

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

              Therese Borg

   

 • SD Klippan tycker till om insatser för mångfald och jämlikhet

  Av therese.borg den 1 november, 2016
  0

  När Kultur – och fritidsnämnden sammanträdde igår kväll fattades beslut om nämndsmål att arbeta mot under 2017. Våra representanter i nämnden biföll samtliga mål, men lämnade in en protokollsanteckning angående ett mål som rörde insatser för ökad mångfald och jämlikhet. Läs protokollsanteckningen nedan.

   

  Protokollsanteckning

  Kultur – och fritidsnämnden 2016-10-31

  Ärende 3. Budget 2017 – nämndsmål.

   

  Vi har yrkat bifall till de föreslagna nämndsmålen, men vill förtydliga vår ståndpunkt när det gäller nämndsmålet: ”10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.”

   

  Det är förstås väldigt positivt att arbeta för jämlikhet och mångfald i verksamheterna. Dock menar vi att de riktade insatserna behöver vara utformade på ett sådant sätt att de utgör renodlad kultur – och fritidsverksamhet och inte får karaktär av att vara mångfalds – och jämlikhetsprojekt utanför det egentliga verksamhetsområdet. Vidare menar vi att de riktade insatserna måste vara utformade på ett sådant sätt att de är öppna för alla. Det får inte komma att handla om insatser som utgör positiv särbehandling av vissa grupper och som exkluderar andra grupper.

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Tommy Andersen

  Ulrika Sommén

 • KD i Klippan är oärliga!

  Av therese.borg den 27 oktober, 2016
  0

  I tisdags sammanträdde kommunfullmäktige i Klippan. Det ärende som tog upp större delen av sammanträdet var en interpellationsdebatt angående nyanländas förtur till nybyggda lägenheter (tiden 6:30 till 46:22).

  Något som stack ut under debatten var när Bert – Inge Karlsson (KD) (tiden 35:57 och en stund framåt) påstod att vår interpellant riggade ett tal för att nå ut i sändningen, och därefter påstod att en ledamot från SD tidigare antagit en utmaning om att starta ett projekt för att hjälpa behövande ute i världen.

  Sanningen är att flera av oss som är aktiva i SD Klippan under lång tid bidragit (utöver att stödja en politik som ger mer i bistånd till de mest behövande än andra partiers politik gör) till de mest behövande genom att varje månad betala en summa till hjälpande organisationer såsom t ex UNHCR.

  När det kommer till att starta projekt som organisation däremot, så har inga sådana löften någonsin levererats. Vi driver 7 dagar i veckan en politik som lovar att ge mer hjälp till de mest behövande. Det är ett projekt i sig, att lägga så stor del av sin tid på politiskt engagemang som till stor del handlar om att rikta om medlen till de som behöver det mest. Utöver det har inga löften levererats, just för att vi som alla andra har begränsade privata ekonomiska resurser och bara 24 timmar per dygn som alla andra, varav en stor del läggs på politiken.

  Se själva vad som sades under den debatt som Bert – Inge Karlsson hänvisat tillbaka till, vid tiden 1:30:10:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/motenhandlingarprotokoll/kommunfullmaktige/webbtvfranfullmaktige/kommunfullmaktigemaj.10283.html

  Som ni nog alla ser och hör så lämnas inga som helst löften och antas inga utmaningar i debatten. Ett samtal fördes dock med Bert – Inge Karlsson EFTER fullmäktigesammanträdet, det ska medges. I det samtalet framfördes olika tankar och idéer om ett möjligt framtida projekt som det var ovisst vem som skulle starta. Men ingen utmaning antogs. Inga löften gavs. Det var ett enkelt samtal i vilket idéer bollades mellan de deltagande. I fall att tid och möjlighet skulle komma att finnas. Vilket det inte gjort.

  Till saken hör i allra högsta grad att samtalet som fördes då, i maj 2015, hade sin grund i en debatt om tiggeri och hade fokus på tiggare från Rumänien och hur de skulle kunna få hjälp i sina ofta utsatta situationer. Det är något helt annat än vad som diskuterades under sammanträdet i tisdags, då svältande personer och personer i behov av mediciner, i världens mest utsatta delar, togs upp.

  För att sammanfatta så förde KD genom sin representant Bert – Inge Karlsson en väldigt ohederlig debatt i tisdags, genom att ge sken av att en ledamot från SD gett löften om något som i realiteteten aldrig har utlovats. Och genom att försöka ge sken av att SD:s interpellant ville dra nytta av sändningen när han själv tydligen var förberedd på alla plan (vilket inkluderade att framföra falska påståenden) och inget annat ville än att gå emot SD i talarstolen, inför medborgarna i direktsändning.