Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 4

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • Vill Du göra skillnad?

  Av christian.hendlertz den 26 mars, 2017
  0

  Just nu söker vi efter nya drivande politiker som vill arbeta för kommunens bästa och välmående. I nedanstående dokument finns mer information om vad vi söker. Kanske är just Du den rätta för oss?

  GÅ MED I DET VINNANDE LAGET

 • Avslagsyrkanden – Ansökan om migrationsmedel för 2017

  Av christian.hendlertz den 21 mars, 2017
  0

  Under sammanträdet med Kultur – och fritidsnämnden 15 mars framförde sverigedemokraternas representanter Tommy Andersen och Ulrika Sommén ett antal avslagsyrkanden angående att ansöka om migrationsmedel till delar av verksamheten. Läs gärna yrkandena och motiveringarna till dessa i pdf-filen nedan. Tyvärr vann inte avslagsyrkandena gehör, så nämnden går vidare med att ansöka om migrationsmedel för verksamhet som SD Klippan motsätter sig.

  Avslagsyrkanden – Ansökan om migrationsmedel för 2017. KFN 2017-03-15

 • Ny motion inlämnad till kommunen

  Av christian.hendlertz den 14 mars, 2017
  0

  Fullmäktigeledamot Therese Borg har tillsammans med våra representanter i Kultur- & Fritidsnämnden, Tommy Andersen samt Ulrika Sommen, lämnat in en motion angående Regler för bidrag till föreningar och förbund. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

  Motion om regler för bidrag till föreningar och förbund

 • SD tar ansvar! Kommer Moderaterna att ta ansvar?

  Av christian.hendlertz den 14 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna svarar Kenneth Dådring (M) angående hans insändare ”Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?” som publicerades den 28 februari.

  http://www.hd.se/2017-03-13/min-mening-sd-tar-ansvar-kommer-moderaterna-att-ta-ansvar

 • Frågor angående föreningen Klippans unga muslimer

  Av therese.borg den 21 januari, 2017
  0

  SD Klippan genom Therese Borg har lämnat in en interpellation till kommunen angående föreningen Klippans unga muslimer.

  Läs interpellationen i löpande text nedan, eller som pdf-fil genom att klicka på följande länk:

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

   

   

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

  Ställd till kultur – och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti.

   

  Klippans unga muslimer (KUM) är underorganisation till Sveriges unga muslimer (SUM).

  De har av kultur – och fritidsnämnden blivit bidragsberättigade (våren 2016) och fått startbidrag.

   

  Dock har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) nyligen nekat SUM statligt bidrag med anledning av att den verksamhet de bedriver inte är förenlig med respekt för demokratin.1

   

  MUCF menar att ”…SUM och dess medlemsorganisationer vid flera olika tillfällen ”pekats ut som en miljö” där det finns individer som inte respekterat exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering.” 1

   

  Enligt MUCF ska SUM även ha kopplingar till andra organisationer så som Muslimska brödraskapet. 1

   

   

  Detta ger upphov till följande frågor:

  1.Har KUM erhållit något mer stöd än startbidrag från kommunen, och i så fall, vilken typ av stöd?

  2.Har nämnden gjort en närmare granskning av KUM:s verksamhet med avseende på hur den förhåller sig till jämställdhet och antidiskriminering?

  3.Har nämnden granskat om det finns kopplingar mellan KUM och icke demokratiska organisationer?

  4.Om svaren på fråga 2 och 3 är nej, kommer det i så fall att göras en granskning av hur deras verksamhet och värderingar förhåller sig till demokratin?

  5.Om svaren på fråga 2 och 3 är ja, vad visade i så fall granskningarna?

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg