Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 3

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

Mats Andersson

Vice ordförande

Mail: mats.andersson@sd.se

 

Åsa Edvardsson

Vice gruppledare fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Klippan

c/o Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö

Skicka e-post till föreningen

 • Ny motion inlämnad till kommunen

  Av christian.hendlertz den 14 mars, 2017
  0

  Fullmäktigeledamot Therese Borg har tillsammans med våra representanter i Kultur- & Fritidsnämnden, Tommy Andersen samt Ulrika Sommen, lämnat in en motion angående Regler för bidrag till föreningar och förbund. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

  Motion om regler för bidrag till föreningar och förbund

 • SD tar ansvar! Kommer Moderaterna att ta ansvar?

  Av christian.hendlertz den 14 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna svarar Kenneth Dådring (M) angående hans insändare ”Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?” som publicerades den 28 februari.

  http://www.hd.se/2017-03-13/min-mening-sd-tar-ansvar-kommer-moderaterna-att-ta-ansvar

 • Frågor angående föreningen Klippans unga muslimer

  Av therese.borg den 21 januari, 2017
  0

  SD Klippan genom Therese Borg har lämnat in en interpellation till kommunen angående föreningen Klippans unga muslimer.

  Läs interpellationen i löpande text nedan, eller som pdf-fil genom att klicka på följande länk:

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

   

   

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

  Ställd till kultur – och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti.

   

  Klippans unga muslimer (KUM) är underorganisation till Sveriges unga muslimer (SUM).

  De har av kultur – och fritidsnämnden blivit bidragsberättigade (våren 2016) och fått startbidrag.

   

  Dock har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) nyligen nekat SUM statligt bidrag med anledning av att den verksamhet de bedriver inte är förenlig med respekt för demokratin.1

   

  MUCF menar att ”…SUM och dess medlemsorganisationer vid flera olika tillfällen ”pekats ut som en miljö” där det finns individer som inte respekterat exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering.” 1

   

  Enligt MUCF ska SUM även ha kopplingar till andra organisationer så som Muslimska brödraskapet. 1

   

   

  Detta ger upphov till följande frågor:

  1.Har KUM erhållit något mer stöd än startbidrag från kommunen, och i så fall, vilken typ av stöd?

  2.Har nämnden gjort en närmare granskning av KUM:s verksamhet med avseende på hur den förhåller sig till jämställdhet och antidiskriminering?

  3.Har nämnden granskat om det finns kopplingar mellan KUM och icke demokratiska organisationer?

  4.Om svaren på fråga 2 och 3 är nej, kommer det i så fall att göras en granskning av hur deras verksamhet och värderingar förhåller sig till demokratin?

  5.Om svaren på fråga 2 och 3 är ja, vad visade i så fall granskningarna?

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till extra årsmöte 30/3 2017

  Av christian.hendlertz den 16 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Frågor angående avtal om modulerna vid Kapellet

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  En interpellation har idag lämnats in till kommunen. Den handlar om avtalet som tecknats mellan Expandia Moduler AB och Klippans kommun angående modulerna (HVB-hemmet) vid Kapellet. Läs interpellationen nedan, eller som pfd-fil genom att klicka på följande länk: Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet

   

  Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet.

   

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson.

   

  I våras tecknade kommunen avtal med Expandia Moduler AB, angående de moduler som används som boende för ensamkommande barn vid Kapellet. Av avtalet framgår att modulerna hyrs i 48 månader med start från och med juni 2016, alltså fram till juni 2020. Detta för en kostnad av 95 400 kr/månad (1 144 800 kr/år), exklusive kostnader för montage och demontage om ytterligare drygt 1,6 miljoner kronor.

   

  Av avtalet framgår att modulerna ska användas som boende för ensamkommande barn, och i de allmänna leverans – och hyresvillkoren anges att hyresobjektet inte får användas för annat än i hyresavtalet angett användningssätt.

   

  Ingenstans i avtalet framgår att det är möjligt att förkorta hyrestiden om behovet av modulerna upphör.

   

  Detta ger upphov till några frågor.

  1.Är det korrekt att tolka avtalet som att hyrestiden inte kan förkortas om behovet av modulerna upphör, utan löper på fram till juni 2020 oavsett behov?

   

  2.Om svaret på fråga 1 är ja, finns det i så fall några planer på vad modulerna ska användas till om de under avtalstiden inte längre behövs som boende för ensamkommande barn?

   

  3.Om svaret på fråga 2 är ja, vilka är i så fall dessa planer och är de förenliga med avtalets krav på att användningssättet måste vara detsamma som anges i avtalet?

   

  4.Om svaret på fråga 3 är att planer på annan användning inte är förenligt med avtalet, varför har det då inte ställts som krav att kunna säga upp avtalet i förtid vid förändrade förutsättningar, alternativt tecknats avtal för en kortare tid än fyra hela år?

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg