Organisation | Sverigedemokraterna i Klippan

Organisation

Organisation Sverigedemokraterna Klippan

Kommunföreningsstyrelse

Styrelsen består av ledamöter samt suppleanter från skilda delar av Klippans kommun.

Dessa väljs på det årligen återkommande årsmötet som oftast hålls i februari. Styrelsen har huvudsakligt ansvar för bl.a. ekonomi, valkampanj, rekrytering, utbildningar, inköp, medlemsaktiviteter.

Kommunfullmäktigegrupp

Fullmäktigegruppen består av samtliga ledamöter och ersättare som valts in i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Klippans kommun. Gruppen sköter de politiska ställningstagandena som rör kommunpolitiken och samverkar med kommunföreningsstyrelsen angående bl.a. valkampanj, utbildningar, rekrytering samt medlemsaktiviteter.