Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun | Sverigedemokraterna i Klippan

Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun

Fullmäktigeledamot och gruppledare Åsa Edvardsson har lämnat in en motion om integrationsplikt för nyanlända. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället d.v.s. våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt, vilket innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i SFI, samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t.ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivitetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning från ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun.
Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom t.ex. indraget bidrag.

För Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson (gruppledare)