Livsglädje, framtidstro och delaktighet | Sverigedemokraterna i Klippan

Livsglädje, framtidstro och delaktighet

Sverigedemokraternas valmanifest 2010-2014

Trygghet och framtidstro

Det trygga och harmoniska samhället är en möjlighet. Vi anser att invandrare ska anpassa sig till vårt samhälle, värderingar och levnadsmönster, inte tvärtom. Vi anser vidare att det är föräldrarnas ansvar att ge sina barn undervisning i deras hemspråk och inte skattebetalarnas.

Vi vill:

Att, tills dess en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, Klippans kommun motsätter sig all form av avtal med migrationsverket.

 

Demokrati

En övergripande fråga för Klippan är demokratifrågan. Demokrati är beroende av medborgarnas vilja och möjlighet till engagemang.  Därvid måste vi arbeta och lyckas. Demokrati förutsätter att medborgarna har ett förtroende för oss politiker. Det uppnår vi genom dialog och ansvarstagande. Värna om Klippans sköna natur, historia och glesbygd.Vi vill att större hänsyn tas till både närboende, djur och miljöpåverkan i områden där exempelvis vindkraftverk planeras att uppföra.

Vi vill:

Att deltagande demokrati med kommunala folkomröstningar genomförs i viktiga frågor

Att forum och platser skapas för samtal och debatt

 

För barnens och familjens bästa

För att familjen ska fungera krävs att både föräldrarnas och barnens behov tillgodoses. Vår roll som beslutsfattare är att skapa de bästa förutsättningarna genom att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, stimulerande utemiljöer, gröna skolgårdar och pedagogisk verksamhet. Närhet och tillgänglighet är nyckelord för barnomsorgen. Från tidig ålder till skolan är barngrupperna storlek av betydelse. Med en god barnomsorg förebygger vi både stress och framtida problem. Vi fokuserar extra på småbarnsgrupperna.

Vi vill:

Att våra skolor och barnomsorg ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och kvalitet

Att Östra Ljungby – Stidsvig även fortsättningsvis har en högstadieskola

Att Klippans kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Att det finns tillgängliga och pedagogiska lekplatser i samtliga kommundelar

 

Värdighet genom hela livet

Våra äldre har efter ett långt arbetsliv rätt till vård och omsorg. Livet fortsätter efter pensioneringen. Boende vid våra äldreboenden ska ges en aktive vardag. Möjligheten till trygghetsboende ska öka. Personalen inom äldreomsorgen ska ha löner som motsvarar deras insatser och utbildning.

Vi vill:

Att det införs äldreboendevärdar

Att det införs en ”parboendegaranti” inom äldreomsorgen

Att intelligenta trygghetslarm erbjuds samtliga brukare

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.