Kommunfullmäktige 27 maj | Sverigedemokraterna i Klippan

Kommunfullmäktige 27 maj

Sd ensamma med barn- och familjeperspektiv
Maj månads kommunfullmäktigesammanträde var ett av de längsta sedan vi gjorde entre i kommunpolitiken i Klippan. Sammanträdet hade tre långa redovisningsärenden som drog ut på tiden samt att vi från Sd hade synpunkter på det lokala välfärdsbokslutet. Vi finner det märkligt att samma problem som identifierats år efter år konstateras att de finns men att det inte finns åtgärdsförslag att lösa dem. Flera av de problem som finns i samhället är en konsekvens av den förda invandringspolitiken och framväxten av det ideologiska mångkulturella samhället.
Jens Leandersson, Sd:s gruppledare, påvisade på ett ironiskt vis att siffrona vad gäller antalet anställda inom barnomsorgen inte överensstämmer med varken förra årets siffror eller hur verkligheten ser ut för de anställda. Antalet barn per anställd överstiger vida de 5 barn per anställd som statistiken anger. Istället ser verkligheten ut som så att 3 anställda på 29 barn är en vanlig företeelse. Man behöver inte vara matematiskt geni för att inse det blir betydligt fler barn per anställd än vad statistiken anger.
Jens Leandersson gick som sagt även till angrepp emot att det inte sker något för att lösa problemen med delaktighet i samhället samt att tilliten är extremt låg gentemot andra människor. När Bengt Svensson (m) försökte kontra med att det är lätt att vara kritisk så fick han snabbt svar på tal med konkreta förslag på att lösa problemen. Det rev ner applåder från åhörarna!
Mötets sista fråga gällde angående införande av vårdnadsbidrag. Sd+s+v yrkade på återremiss efter en längre debatt där kristdemokraterna visade sin rätta sida. Det som kallats en reform för att föräldrarna ska få mer tid med sina barn visade sig istället endast vara en fråga om valfrihet och ekonomisk rättvisa. Jens Leandersson (sd) påtalade att det visar att Kd är ett parti som saknar ett familje- och barnperspektiv. Kd är och förblir ett liberalt socialistparti som tror att dubbelmoral är dubbelt så bra som moral och sunt förnuft. Det är trist att ett förslag kan bli så politiserat och utslätat att dess goda innebörd istället blir kontraproduktivt för både barn och dess familj. Det står nu klart att det endast finns ett parti i Klippan som står upp för barn och dess familjer samt våra värderingar som bygger på kristen moral och etik, det partiet heter Sverigedemokraterna.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.