Fel att besparingar drabbar de mest utsatta

Under förra veckans sammanträde med kommunstyrelsen hanterades ett antal intressanta ärenden rörande vitt skilda områden. I flertalet ärenden hade vi inget att invända emot utan biföll förslagen till beslut. I två ärenden framförde vi dock yrkanden om avslag och ändring. Det ena ärendet handlade om  avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen. Ett stort antal förslag fanns, och i många av fallen innebar … Fortsätt läsa Fel att besparingar drabbar de mest utsatta