Bostäder till nyanlända är ett val, inte ett tvång. | Sverigedemokraterna i Klippan

Bostäder till nyanlända är ett val, inte ett tvång.

 

SD Klippan har lämnat in ett ärende till kommunstyrelsen, vilket HD skrev om 8/11. Vi föreslår att de 20 nya lägenheterna vid Elfdalen i första hand ska erbjudas de som står i kö hos Treklövern.

 

Kommunalrådet Kerstin Persson (S) däremot hänvisar till bosättningslagen och vill ge förtur för nyanlända till lägenheterna.

 

I fullmäktige den 25/10 menade Persson att vi inte kan neka att ta emot de nyanlända som anvisats till vår kommun. I artikeln i HD den 8/11 följde Persson upp med detta:

 

Vi har blivit anvisade att ta emot ett antal flyktingar med uppehållstillstånd och vi måste se till att de får bostäder. Vi har inget att välja på.

 

SD tycks tro att vi har ett val men i detta fall har vi inte det. Vi ska ta emot 40 flyktingar i år och 52 under 2017.

 

Med facit i handen verkar det dock som att det är SD som VET och Persson som TROR i detta fall.

 

Ministern Ylva Johansson (S) uttalade sig i Mälarö Tidning 8/11. I tidningen står följande att läsa:

 

Enligt ministern är dock inga sanktioner aktuella i dagsläget för de kommuner som inte lever upp till bosättningslagen.

 

– Jag har inget behov av att ha en ökad konflikt med kommunsektorn, utan tvärtom mer samarbete.

 

Vari ligger då tvånget som Persson hänvisar till? Det finns ju inga sanktioner!

 

När regeringen inkräktar på det kommunala självstyret borde det få vilken kommunpolitiker som helst att bli oppositionell då det betyder att makten flyttas allt längre ifrån individen. Persson verkar dock inte oppositionell utan accepterar att det parti hon företräder kör över såväl kommuner som enskilda medborgare.

 

Vidare prioriterar inte Persson det bästa för Klippans medborgare: för de människor med både svensk och utländsk bakgrund som sedan länge bott i Klippan och bidragit med skattemedel och andra insatser för kommunens bästa. Detta blir tydligt när hon väljer att ge de första nya lägenheterna i Klippan på oerhört länge till människor som nyss kommit till Sverige, istället för till de som länge köat för en bostad. De som köat länge får vänta till 2018 på nya lägenheter, till skillnad från de nyanlända som ges förtur till lägenheter redan nu utan att ha köat alls.

 

Att göra på detta sätt och gömma sig bakom att INTE HA NÅGOT VAL är att försöka lägga över eget ansvar på någon annan. I detta fall regeringen. Det hedrar inte ett kommunalråd att göra på det sättet. Hedrande vore det däremot att prioritera det som är bäst för medborgarna i den egna kommunen.

 

Vi i SD menar att vi KAN välja, och att vi SKA välja det bästa för Klippans medborgare. De nya lägenheterna borde i första hand gå till de som länge köat för en bostad. Allt annat vore mycket orättvist och snudd på diskriminerande. Klippan borde vidare säga nej till krav på att erbjuda bostäder till nyanlända, och trycka på mot regering och riksdag angående att återupprätta det kommunala självstyret och få en minskning av antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige.

 

Om vi får som vi vill och det resulterar i problem med bosättning åt de som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Klippan detta och nästa år får riksdagspolitikerna som orsakat situationen lösa problemet. De får ta konsekvenserna av sina beslut. Kanske har de lediga rum i sina egna bostäder, när bostäderna i vår kommun lyser med sin frånvaro?

 

Det är inte upp till Klippan att reda ut den röra politiker i riksdag och regering har skapat. Det är däremot Klippans ansvar att säga ifrån i en ohållbar situation!

 

Frågan är om Persson är beredd att ta detta ansvar? Hon företräder trots allt ett parti som i regeringsställning inkräktar på det kommunala självstyret, och som tar emot långt fler migranter än vad Sverige har kapacitet till. På ett lokalt plan prioriterar hon dessutom bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd framför till medborgare och skattebetalare, och försöker få det att framstå som att hon är tvungen.

 

Vi i SD tror att medborgarna i Klippan, de som valt oss kommunpolitiker till det förtroende vi fått denna mandatperiod, vill veta hur Persson tänker kring detta. Hur motiverar Persson sitt val att följa en lag som är destruktiv och orealistisk för vår kommun och dess medborgare? Är det verkligen att ta ansvar för sin kommun och sina medborgare, i rollen som kommunalråd?

 

 

Therese Borg, gruppledare SD Klippan

 

 

Therese Borg