Avslagsyrkanden – Ansökan om migrationsmedel för 2017 | Sverigedemokraterna i Klippan

Avslagsyrkanden – Ansökan om migrationsmedel för 2017

Under sammanträdet med Kultur – och fritidsnämnden 15 mars framförde sverigedemokraternas representanter Tommy Andersen och Ulrika Sommén ett antal avslagsyrkanden angående att ansöka om migrationsmedel till delar av verksamheten. Läs gärna yrkandena och motiveringarna till dessa i pdf-filen nedan. Tyvärr vann inte avslagsyrkandena gehör, så nämnden går vidare med att ansöka om migrationsmedel för verksamhet som SD Klippan motsätter sig.

Avslagsyrkanden – Ansökan om migrationsmedel för 2017. KFN 2017-03-15