Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • Sverigedemokraterna Klippans budgetförslag 2019

  Av christian.hendlertz den 22 maj, 2018
  0

  Klicka på länken här under för att kunna ladda ner vårt budgetförslag för 2019.

  Sverigedemokraterna Klippan Budgetförslag 2019

   

 • SD Klippan i lokaltidningens första valenkät inför valet 2018

  Av christian.hendlertz den 18 mars, 2018
  0

  Häromveckan publicerade lokaltidningen sin första valenkät inför valet 2018. Se vad vi och de andra partierna tycker är den viktigaste valfrågan i just Klippan. Vårt svar blev kortat med en mening som lyder enligt följande. ”Vi vill att Klippan ska vara lagom stort för den befolkningen som valt att bo här.” Hur vi tänker och vad vi menar mer ingående med det kommer vi att utveckla närmare i kommande valmanifest.

 • SD Klippan besökte informationsträff om förändringen av hjälpmedelsutbudet för äldre och funktionsnedsatta

  Av christian.hendlertz den 6 mars, 2018
  0

   

  Tisdagen 6/3 hade socialförvaltningen kallat till ett informationsmöte med anledning av ”hjälpmedelsfrågan” där kommunen beslutat att göra en förändring av hjälpmedelssortimentet för äldre och funktionsnedsatta. En fråga som den senaste tiden har varit en het följetong i såväl traditionell media som på sociala medier. Mötet hölls i träffpunkt Seniorens lokaler och var minst sagt välbesökt av förtvivlade och förbannade äldre invånare samt en mindre klick yngre personer som intresserat sig för frågan.

  Efter lite strul med tekniken (läs ljud/hörslinga) kunde mötet till slut inledas efter ett ingripande av en rådig PRO-ordförande som ordnade fram en ljudanläggning. Synpunkterna på socialnämndens beslut var många och en hel del av dessa var av både sund och grundad karaktär. En av de många synpunkter som verkligen etsade sig fast hos oss som var representerade från vårt parti var att förvaltningen/nämnden borde ha kallat till ett dialogmöte INNAN beslutet togs istället för att som nu kalla till ett informationsmöte EFTERÅT.

  Vi kan inget annat göra än att hålla med på den punkten om att just den ordningen hade varit att föredra. Vi har därför efter en snabb diskussion inom partigruppen kommit fram till att vi gärna ser att ärendet återigen tas upp på ett nämndssammanträde. Vi kan inte på något sätt garantera att utgången blir annorlunda men det kanske gör så att vi politiker kan sova bättre om natten med vetskap om att vi har tagit medborgarnas synpunkter i beaktande och att vi tänker över om det går att revidera förslaget till att bli bättre för alla brukare.
  Det är trots allt för medborgarnas väl som vi i grund och botten arbetar för och då måste de också få göra sin röst hörd vilket de så väl gjorde idag.

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Christian Hendlertz – Ledamot socialnämnden

  Jonas Luckmann – Ordförande

  Åsa Edvarsson – Gruppledare

   

 • Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun

  Av christian.hendlertz den 26 januari, 2018
  0

  Fullmäktigeledamot och gruppledare Åsa Edvardsson har lämnat in en motion om integrationsplikt för nyanlända. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

  En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället d.v.s. våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt, vilket innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i SFI, samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t.ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

  Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivitetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning från ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
  Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun.
  Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom t.ex. indraget bidrag.

  För Sverigedemokraterna Klippan
  Åsa Edvardsson (gruppledare)